Loading

Security en Awareness Certificering

Toelichting
Leervormen
Inhoud
Bestellen
Secure Data

Natuurlijk beschermt u uw bedrijfsgegevens. U zorgt ervoor dat technische maatregelen, zoals antivirus, firewalls, IDS/IPS op orde zijn. Daarom gaan cybercriminelen steeds vaker op zoek naar de zwakste schakel in de beveiliging van uw bedrijfsgegevens: de mens. Uw medewerkers zijn voor opportunistische hackers een gemakkelijk aanvalspunt.

Met de online training DIEV™ (Data Informatie Eindgebruikers Veiligheidstraining) creëert u een extra beveiliging laag; de ‘Human Firewall’. In de online training leren u en uw medewerkers de acties van cybercriminelen te herkennen, hoe hierop te handelen en daarmee datalekken te voorkomen. Het aantal beveiligingsrisico’s is de afgelopen jaren exponentieel gegroeid. Een belangrijke oorzaak is dat werknemers zich via steeds meer apparaten en toegangspunten aanmelden op het bedrijfsnetwerk. Organisaties worden hierdoor blootgesteld aan grote veiligheidsrisico’s. Sinds 2016 is een trend in cybercriminaliteit zichtbaar: ‘mensgerichte’ tactieken genieten de absolute voorkeur van cybercriminelen. Waarom? Omdat helaas blijkt dat de mens de zwakste schakel is in de beveiliging van uw gegevens.

De regelgeving voor het melden van datalekken wordt strenger. In mei 2018 gaat de Europese wet GDPR (General Data Protection Regulation) van kracht. Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat er, samen met de vaak nog aan te stellen functionaris voor gegevensbescherming, scherp op toezien dat organisaties de juiste maatregelen hebben genomen om datalekken te voorkomen. De functionaris moet toezien op de toepassing en naleving van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en het beleid dat wordt gevoerd, waaronder bewustmaking en opleiding! Zorg dat u klaar bent en start alvast met de online training DIEV™.

Doelstelling

 • bewustwording van cybergevaren voor management en personeel
 • herkenning van bedreigingen
 • bewustwording van regelgeving en risico’s
 • bewust en verantwoord handelen bij hack pogingen
 • voldoen aan één van de vereisten van de GDPR regelgeving: Security Awareness training
 • toetsen en borgen van het kennisniveau op het gebied van netwerk en data beveiliging bij het personeel
 • certificeren van medewerkers op het gebied van Security Awareness

ECDL Certificaat

De online training DIEV™ kan aanvullend of als alternatief (voor bijvoorbeeld een geselecteerd aantal medewerkers) aan een praktijk gericht examen gekoppeld worden. Een ECDL® (European Computer Driving Licence) certificaat is een internationaal erkend document in zowel het onderwijs als het bedrijfsleven. Het ECDL examen duurt 30 tot 45 minuten en wordt als succesvol beschouwd wanneer de kandidaat minimaal 75% scoort. Geslaagde kandidaten ontvangen het officiële ECDL certificaat.

Het cursusmateriaal wordt aangeboden in de volgende leervormen:
 • Online audiovisuele trainingen
 • Toetsing (ECDL certificering)
De content van de online Security Awareness training DIEVTM omvat de volgende onderwerpen:
 • Online gevaren
 • Vormen van cybercrime
 • Herkennen foute e-mails
 • Wachtwoorden
 • Veilig social media
 • Gratis wifi netwerken
 • Autoriteit Persoonsgegevens
 • Fraude melden
 • ECDL Certificering Examen
Uw gegevens
 1. Online Security trainingen
 2. AVG & Security Awareness training DIEV (€25)AVG & Security Awareness incl. ECDL examen DIEV (€50)
 3. Neem contact met me op over de mogelijkheden voor een in-company training