Loading

Kennisanalyse Security en ICT Awareness

Toelichting
Toetsvormen
Inhoud
Meer info
Secure Data

Wat weet u en uw personeel over cyber security? Is uw bedrijf al klaar voor de GDPR (General Data Protection Regulation) en AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) regelgeving? Kunt u er van uit gaan dat uw medewerkers bewust, veilig en verantwoord handelen wanneer men geconfronteerd wordt met een cyber aanval?

De Kennisanalyse is een zeer sterke tool om in te zetten voor directie en personeel om zichzelf bewust te maken van wat hun eigen opleidingsbehoeften zijn op het gebied van Security & ICT Awareness. Daarnaast verkrijgt het management inzicht in het kennis- en vaardigheidsniveau van medewerkers, afdelingen en de gehele organisatie.

Doelstelling

 • management rapportage
 • input voor juiste investering van het opleidingsbudget
 • inventariseren van het huidige kennisniveau
 • vaststellen van individuele opleidingsbehoeften
 • input voor een persoonlijk ontwikkelplan op maat
 • toetsing van de voortgang en/of eindresultaat van het persoonlijk ontwikkelplan
 • goede tool bij de beoordeling van (nieuw) personeel

Gericht toetsen

De Kennisanalyse biedt de mogelijkheid om deze af te stemmen op functieprofielen. Zo kan er voor directie een andere set toets vragen aangeboden worden dan voor een administratief medewerker. Door de juiste vragen aan de juiste personen te stellen, wordt effectief het kennisniveau vastgelegd.

Rapportage

De medewerker krijgt na het voltooien van de Kennisanalyse direct feedback over de individuele score en opleidingsadvies. Voor het management wordt een totale rapportage gegenereerd met

 • gedetailleerde score per individu en functieprofiel
 • totaal score van het bedrijf ten opzichte van de gestelde norm
 • opleidingsadviezen per individu en functieprofiel
 • grafische weergave van de trainingsbehoefte per individu, per functieprofiel en het totale bedrijf
De kennisanalyse wordt aangeboden met de volgende manier van toetsen:
 • Meerkeuze vragen
 • Ja / Nee vragen
 • Open vragen
 • Simulatie opdrachten
De content van de Kennisanalyse Security & ICT Awareness omvat de volgende onderwerpen:

 

 • Inleiding Kennisanalyse
 • Cybercriminaliteit
 • Regelgeving
 • Bedrijfsbeleid
 • Bedrijfsbeveiliging
 • Vormen van bedreigingen
 • Risico’s en gevaren voor de (mobiele) computergebruiker
 • Databeveiliging en privacy
 • Veilig en verantwoord werken met ICT
Is uw bedrijf al klaar voor de nieuwe GDPR regelgeving? Wilt u ook weten hoe bewust uw medewerkers zijn van cybercriminaliteit en databeveiliging. Vraag hier meer informatie op.