Loading

Kennisanalyse Office

Toelichting
Rapportage
Word
Excel
Outlook
PowerPoint
Computervaardigheden
Secure Data
Doelstelling Kennisanalyse
 • management rapportage
 • input voor juiste investering van het opleidingsbudget
 • inventariseren van het huidige kennisniveau
 • vaststellen van individuele opleidingsbehoeften
 • input voor een persoonlijk ontwikkelplan op maat
 • toetsing van de voortgang en/of eindresultaat van het persoonlijk ontwikkelplan
 • goede tool bij de beoordeling van (nieuw) personeel
Gericht toetsen

De Kennisanalyse biedt de mogelijkheid om deze af te stemmen op functieprofielen. Zo kan er voor directie een andere set toets vragen aangeboden worden dan voor een administratief medewerker. Door de juiste vragen aan de juiste personen te stellen, wordt effectief het kennisniveau vastgelegd.

Kennisanalyse per functieprofiel

De Kennisanalyse biedt de mogelijkheid om de toetsen af te stemmen per functieprofiel en/of afdeling. Voor een secretarieel medewerk(st)er wordt bijvoorbeeld standaard een set vragen als volgt klaargezet vanuit de database

Maatwerk Kennisanalyse

Maar het is ook mogelijk om een customized set vragen te configureren. Per categorie kunnen meer of minder vragen geactiveerd worden.

Voor elke Microsoft applicatie zijn vragen en/of opdrachten beschikbaar op verschillende niveaus:

 • Basis
 • Gevorderd
 • Ervaren

Rapportage

Vanuit de kennisanalyse kunnen diverse rapportages gegenereerd worden:

 

 • detailweergave van de individuele scores
 • detailweergave op afdelings- en/of bedrijfsniveau
 • grafische weergave van score resultaten
 • persoonlijk adviesplan vervolgopleiding
 • fout beantwoorde vragen
 • behaalde scores ten opzichte van de gestelde norm
Return-on-Investment

Analyse van de diverse rapportages geeft inzage in het huidige niveau van kennis en kunde, maar vooral ook in de opleidingsbehoeften. De Kennisanalyse biedt het bedrijf de mogelijkheid om per medewerker een concreet onderbouwd opleidingsplan vast te stellen. Een gereserveerd budget voor opleidingen kan hierdoor effectief en kostenbewust ingezet worden.

De Kennisanalyse verdient zichzelf al snel terug wanneer men het gebrek aan vaardigheden koppelt aan het tijdverlies, de inefficiëntie en de improductiviteit van de medewerker.

Resultaat Kennisanalyse

Onderstaande grafiek is een voorbeeld van hoe het resultaat van een Kennisanalyse wordt weergegeven. In deze diagram is eenvoudig en duidelijk te zien waar de opleidingsbehoeften zitten bij deze persoon of afdeling. In dit voorbeeld liggen de vaardigheden van Excel onder de gestelde norm en kan er gericht aangestuurd worden op een training Excel.

De medewerker heeft na het voltooien van de test de beschikking over:

 • Scoringspercentage
 • Opleidingsadvies
 • Fout beantwoorde vragen
 • Naslagwerk met vragen en antwoorden

De test Word is zeer geschikt om het kennisniveau vast te stellen van medewerkers die met Microsoft Word werken. Tijdens de Word test worden vragen gesteld over

 • Basis vaardigheden Word
 • Bestandsbeheer
 • Invoer
 • Opmaak
 • Verdieping
 • Afbeeldingen

De test is onderverdeeld in 5 categorieën en omvat 43 vragen waarvan er per test standaard 22 worden gesteld. De vragen zijn op basis van meerkeuze en aanklik opdrachten. De test kan op verzoek naar wens en behoefte worden aangepast. Doordat de vragen op willekeurige volgorde gepresenteerd worden, kan de test tevens als eindtoets voor een cursist worden ingezet om het behaalde kennisniveau na een opleidingstraject te meten.

De test Excel is zeer geschikt om het kennisniveau vast te stellen van medewerkers die met Microsoft Excel werken. Tijdens de Excel test worden vragen gesteld over

 • Basis vaardigheden Excel
 • Bestandsbeheer
 • Invoer
 • Opmaak
 • Berekeningen
 • Grafieken
 • Verdieping.

De test is onderverdeeld in 6 categorieën en omvat 60 vragen waarvan er per test standaard 27 worden gesteld. De vragen zijn op basis van meerkeuze en aanklik opdrachten. De test kan op verzoek naar wens en behoefte worden aangepast. Doordat de vragen op willekeurige volgorde gepresenteerd worden, kan de test tevens als eindtoets voor een cursist worden ingezet om het behaalde kennisniveau na een opleidingstraject te meten.

De test Outlook is zeer geschikt om het kennisniveau vast te stellen van medewerkers die met Microsoft Outlook werken. Tijdens de Outlook test worden vragen gesteld over

 • Basis vaardigheden Outlook
 • E-mail
 • Agenda
 • Contactpersonen
 • Verdieping.

De test is onderverdeeld in 5 categorieën en omvat 45 vragen waarvan er per test standaard 22 worden gesteld. De vragen zijn op basis van meerkeuze en aanklik opdrachten. De test kan op verzoek naar wens en behoefte worden aangepast. Doordat de vragen op willekeurige volgorde gepresenteerd worden, kan de test tevens als eindtoets voor een cursist worden ingezet om het behaalde kennisniveau na een opleidingstraject te meten.

De test PowerPoint is zeer geschikt om het kennisniveau vast te stellen van medewerkers die met Microsoft PowerPoint werken. Tijdens de PowerPoint test worden vragen gesteld over

 • Basis vaardigheden PowerPoint
 • Invoer
 • Opmaak
 • Animaties
 • Verdieping.

De test is onderverdeeld in 4 categorieën en omvat 40 vragen waarvan er per test standaard 22 worden gesteld. De vragen zijn op basis van meerkeuze en aanklik opdrachten. De test kan op verzoek naar wens en behoefte worden aangepast. Doordat de vragen op willekeurige volgorde gepresenteerd worden, kan de test tevens als eindtoets voor een cursist worden ingezet om het behaalde kennisniveau na een opleidingstraject te meten.

De test Basis Computervaardigheden is zeer geschikt om het basis kennisniveau vast te stellen van kantoormedewerkers die dagelijks op de computer hun werkzaamheden verrichten, maar geen specialistisch werk hiermee doen. Tijdens de test worden vragen gesteld over

 • MS Windows
 • Internet
 • Word
 • Outlook.

De test is onderverdeeld in 10 categorieën en omvat 80 vragen waarvan er per test standaard 30 worden gesteld. De vragen zijn op basis van meerkeuze en aanklik opdrachten. De test kan op verzoek naar wens en behoefte worden aangepast. Doordat de vragen op willekeurige volgorde gepresenteerd worden, kan de test tevens als eindtoets voor een cursist worden ingezet om het behaalde kennisniveau na een opleidingstraject te meten.