Loading
Cookie beleid
Privacy beleid
Disclaimer
Algemene Voorwaarden UIL365 B.V.
Secure Data

Cookieverklaring www.uil365.nl

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies, tags/beacons en Javascripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die u bezoekt. Het gebruik van cookies is veilig. Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website www.uil365.nl inzet en voor welke doeleinden deze cookies gebruikt worden. We willen namelijk uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van onze Website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder leest u meer over de verschillende cookies die gebruikt worden door en via onze Website en voor welke doeleinden.

Door verder te klikken en gebruik te (blijven) maken van deze Website geeft u toestemming voor het plaatsen en uitlezen van cookies bij uw bezoek aan onze Website.

Cookies die op www.uil365.nl   gebruikt worden:

Functionele Cookies

Onze Website gebruikt functionele cookies voor:

 1. het opslaan van uw gebruikersnaam of andere informatie of voorkeuren die u eerder op de website hebt ingevuld.
 2. het uitlezen van uw browserinstellingen om de Website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven.
 3. het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, zodat u niet steeds dezelfde informatie hoeft in te vullen.
 4. het gelijkmatig belasten van de Website, waardoor de site bereikbaar blijft.
 5. het mogelijk maken om te reageren/feedback te geven op de Website.
 6. nagaan of u al bent ingelogd op de website en het detecteren van misbruik van de website.

Cookies voor statistieken en analyse

Om te bepalen welke onderdelen van de Website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij met behulp van Google Analytics te meten hoeveel bezoekers er op onze Website komen en welke onderdelen van de website het meest bekeken worden. Ook hiervoor maken wij gebruik van cookies.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat de structuur, navigatie en inhoud van de Website nog beter op de bezoekers af te stemmen.

Wij gebruiken cookies voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 • het bijhouden van de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox);
 • het bijhouden van het tijdstip en de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze Website bezoekt
 • foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen
 • het beoordelen welke delen van onze Website aanpassing behoeven
 • het optimaliseren van de Website
 • Voor de analyse maken wij gebruik van de dienstverlening van Google (Google Analytics).

Trackingcookies

Onze Website plaatst cookies (in de vorm van een zogenaamde ‘fingerprint’) waarmee UIL365 B.V. uw surfgedrag op de Website kan volgen en analyseren om op deze manier een (beter) beeld krijgen van de pagina’s die u bezoekt en uw vermoedelijke interesses. Op basis van deze interesses kan de inhoud van Website worden aangepast. Indien u daarmee akkoord bent gegaan combineren we de informatie uit het cookie met de persoonsgegevens die wij, via de Website, van u hebben gekregen. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens, verwijzen wij graag naar ons Privacybeleid.

Via onze website kunnen ook cookies van derde partijen worden geplaatst. Met behulp van deze cookies kan bijvoorbeeld worden bijhouden dat u via onze website op een website van deze derde terecht bent gekomen. Deze derde kan vervolgens gebruik maken van de informatie uit deze cookies en voor u geselecteerde advertenties tonen. Dat kunnen advertenties van onze dienstverlening zijn.

Overige / onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze Website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded-elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, afbeeldingen of video’s die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze Website getoond worden.

Browserinstellingen

Als u helemaal niet wilt dat websites cookies op uw computer plaatsen, kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies, of alleen de cookies van derde partijen, weigert. Bovendien kunt u de cookies die al op uw computer zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.

Wees ervan bewust dat wanneer u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien.

Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen aanpassen, wanneer onze Website of de regelgeving rondom cookies verandert.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op via contact@uil365.nl.

Privacyverklaring UIL365 B.V.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

UIL365 B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten (website inbegrepen) van UIL365 B.V. en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan UIL365 B.V. verstrekt. UIL365 B.V kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

WAAROM UIL365 B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT

UIL365 B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch dan wel schriftelijk(per e-mail) contact met u op te kunnen nemen, om u in te schrijven voor een mailinglijst en/of voor direct marketing. Daarnaast kan UIL365 B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. De hiervoor beschreven acties zullen alleen plaatsvinden wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

HOE LANG UIL365 B.V. GEGEVENS BEWAART

UIL365 B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 3 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

UIL365 B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van UIL365 B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. UIL365 B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Uil365 B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van UIL365 B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het

 

privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan UIL365 B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. UIL365 B.V. heeft hier geen invloed op. UIL365 B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via UIL365 B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@uil365.nl. UIL365 B.V. zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

UIL365 B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van UIL365 B.V.  maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed

 

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door UIL365 B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met UIL365 B.V. op via contact@uil365.nl.

www.uil365.nl is een website van UIL365 B.V. UIL365 B.V. is als volgt te bereiken:

Postadres: Aventurijn 1410, 3316 LB Dordrecht

Vestigingsadres: Aventurijn 1410, 3316 LB Dordrecht

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68879571

Telefoon: 078 303 69 00

E-mailadres: contact@uil365.nl

DISCLAIMER

 

Op het gebruik van deze website www.uil365.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden, cookiebeleid, privacybeleid en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie

UIL365 B.V. streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat UIL365 B.V. niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. UIL365 B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen UIL365 B.V. en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail

UIL365 B.V. garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met UIL365 B.V. te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. UIL365 B.V. heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. UIL365 B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van UIL365 B.V. zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat UIL365 B.V. daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 1 Definities

 1. UIL365 B.V. wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 3 Betaling

 1. Declaraties moeten binnen 15 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Betaalt opdrachtgever niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslaglegging of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is opdrachtgever nog steeds verplicht het overeengekomen bedrag te voldoen aan dienstverlener.

Artikel 4 Prijsindexering

 1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.
 2. Opdrachtgever moet in ieder geval schriftelijk instemmen met een verhoging van de kosten en de uurlonen, voor zover die verhoging wordt vastgesteld aan de hand van de navolgende indexeringsclausule: de nieuwe vergoedingen worden vastgesteld door de bestaande prijzen te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller het indexcijfer is dat gold voor de januari voorafgaande aan de verhoging en waarvan de noemer het indexcijfer is dat gold voor de maand januari van het daaraan voorafgaande jaar. De indexcijfers zijn de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie (CPI), alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek te ’s-Gravenhage.

Artikel 5 Aanbiedingen, offertes en prijs

 1. De aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs exclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 6 Honorarium opdracht dienstverlener

 1. Partijen kunnen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 2. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 7 Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener.
 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde voorwaarde.
 5. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.
 6. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.

Artikel 9 Contractduur opdracht

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover vooraf schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan dienstverlener geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 11 Annulering en verplaatsing van de opdracht door opdrachtgever

 1. Annulering en verplaatsing door opdrachtgever van de in de overeenkomst overeengekomen dienst dient altijd schriftelijk (e-mail hieronder inbegrepen) aan dienstverlener plaats te vinden.
 2. Met inachtneming van het bepaalde in dit artikellid kunnen de volgende annuleringskosten van toepassing zijn:
  • I tot 10 werkdagen voor aanvang van het verlenen van de diensten zijn de annuleringskosten 0%;
  • II in de periode tussen 10 en 3 werkdagen voor aanvang van het verlenen van de diensten zijn de annuleringskosten 50%;
  • III korter dan 2 werkdagen voor aanvang van het verlenen van de diensten zijn de annuleringskosten 100%.
 3. indien de dienst(en) de verhuur van een lokaal betreft:
  • I tot 6 weken voor aanvang van het verlenen van de diensten zijn de annuleringskosten 0%.
  • II in de periode tussen 6 weken en 5 werkdagen voor aanvang van het verlenen van de dienst zijn de annuleringskosten 50%;
  • III korter dan 5 werkdagen voor aanvang van het verlenen van de diensten zijn de annuleringskosten 100%.
 4. Indien de dienst(en) de afname van meerdaagse cursussen betreft, bedragen de annuleringskosten 100%.
 5. Alle online trainingen en licenties zijn strikt persoonlijk, worden op naam geregistreerd en kunnen na activatie niet worden teruggenomen.

Artikel 12 Annulering of verplaatsing door dienstverlener

 1. Dienstverlener streeft ernaar een overeengekomen dienst altijd ten uitvoer te brengen. Indien door onvoorziene omstandigheden, hieronder begrepen maar niet beperkt tot, de omstandigheid dat onvoldoende deelnemers zich hebben ingeschreven voor een cursus, de dienst moet worden geannuleerd of verplaatst, geldt met betrekking tot de aansprakelijkheid voor de schade die kan ontstaan als gevolg van de annulering doordienstverlener, dat die maximaal gelijk is aan 100% van de vergoeding verschuldigd door opdrachtgever voor de betreffendedienst.

Artikel 13 Strijdige clausules

 1. In het geval deze voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in deze opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

Artikel 14 Elektronische post (e-mail) en elektronisch dataverkeer

 1. Tenzij partijen anders overeenkomen, zal de communicatie (verzenden en ontvangen van berichten al dan niet voorzien van bijlagen) tussen opdrachtgever en dienstverlener in het kader van (de uitvoering van) de opdracht (tevens) kunnen plaatsvinden door middel van elektronische post. Die communicatie geschiedt onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:
  1. Met uitzondering van de overeenkomst die tot stand komt door de elektronische inschrijving door opdrachtgever, nadat de inschrijving per email doordienstverlener is bevestigd, is het verzenden en ontvangen van berichten door middel van elektronische post uitsluitend bedoeld voor het uitwisselen van informatie en niet voor het uitwisselen van tot de andere partij gerichte wilsverklaringen, met uitzondering tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
  2. Een door middel van elektronische post verzonden bericht wordt geacht te zijn ontvangen door de geadresseerde, indien de afzender (door middel van elektronische post) een bevestiging van ontvangst van het bericht door de geadresseerde heeft ontvangen of haar anderszins van ontvangst van het bericht door de geadresseerde blijkt;
  3. In geval van twijfel omtrent de juistheid of volledigheid van een door middel van elektronische post ontvangen bericht, is de inhoud van het door dienstverlener verzonden bericht bepalend.
 2. Dienstverlener staat niet in voor de juiste, volledige en/of tijdige overbrenging van een door middel van elektronische post verzonden bericht.
 3. Dienstverlener zal redelijkerwijs van haar te verlangen maatregelen nemen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de inhoud van door middel van elektronische post verzonden berichten en eventuele daarbij behorende bijlagen, maar kan er niet voor instaan dat derden daarvan geen kennis kunnen nemen. Derhalve aanvaardt dienstverlener geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van kennisneming van de inhoud van die berichten en eventuele daarbij behorende bijlagen door derden.
 4. Indien de uitvoering van de opdracht (tevens) geschiedt met behulp van elektronisch dataverkeer, zal dienstverlener redelijkerwijs van haar te verlangen maatregelen nemen om te voorkomen dat bij het verzenden of ontvangen van gegevens, zowel in de verhouding tot opdrachtgever als in de verhouding tot derden, storing of vertraging dan wel verminking of wijziging van gegevens optreedt. Dienstverlener heeft echter geen invloed op de datacommunicatiemiddelen en/of computersystemen door middel waarvan het elektronisch dataverkeer plaatsvindt. Derhalve aanvaardt dienstverlener geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van elektronisch dataverkeer als hulpmiddel bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 15 Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 16 Verrekening

 1. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan dienstverlener te verrekenen met een vordering op dienstverlener.

Artikel 17 Opschorting

 1. Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 18 Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 19 Verval van de vordering

 1. Elk recht op schadevergoeding door dienstverlener vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 20 Verzekering

 1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
 2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek van dienstverlener de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 21 Aansprakelijkheid schade

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.
 2. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het honorarium.
 3. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprake­lijk­heidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 5. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van dienstverlener of zijn leidinggevenden en/of ondergeschikten.

Artikel 22 Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.
 2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.

 

Artikel 23 Klachtplicht

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Is een klacht gegrond, dan is dienstverlener alleen gehouden de werkzaamheden alsnog te verrichten zoals partijen dat zijn overeengekomen.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen en/of enige andere verplichting voortvloeiende uit deze voorwaarden of de overeenkomst, op te schorten wegens (beweerdelijke) tekortkomingen in de uitvoering van de diensten, ook niet indien over deze (beweerdelijke) tekortkomingen door opdrachtgever is geklaagd.
 4. Dienstverlener is niet gehouden haar verplichtingen ingevolge artikel 23.3 van deze voorwaarden uit te voeren, indien:
  1. haar aanwijzingen of adviezen ter zake van goederen of anderszins waarop de diensten betrekking hebben niet exact dooropdrachtgever zijn opgevolgd;
  2. Opdrachtgever de betreffende diensten niet, niet juist of anderszins onoordeelkundig heeft gebruikt of niet in overeenstemming zijn met de aan dienstverlener bekendgemaakte bestemming.
 5. Voor het geval op enig moment in rechte zou komen vast te staan dat dienstverlener voor enige verdere schade voortvloeiend uit de uitvoering doordienstverlener van de overeenkomst wel aansprakelijk is, is de vergoedingsplicht van dienstverlener in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij van dienstverlener uitkeert. Indien – om welke reden ook – geen sprake is van uitkering door een verzekeraar, is de vergoedingsplicht van dienstverlener als volgt beperkt:
  1. in het geval van training(en)/cursus(sen), examens en lokaalhuur is dienstverlener aansprakelijk tot maximaal het declaratiebedrag zoals overeengekomen en opgenomen in het inschrijvingsformulier of de overeenkomst;
  2. in het geval van een adviesopdracht/consultancy is dienstverlener aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat dienstverlener voor zijn diensten in het kader van die opdracht is overeengekomen;
  3. in het geval van een overeenkomst met een duur van langer dan een half jaar, geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 maanden van die opdracht.
 6. Indien dienstverlener derden betrokken heeft bij de uitvoering van de overeenkomst, is dienstverlener voor eventuele fouten van deze derden niet aansprakelijk, behoudens voor zover opdrachtgever bewijst dat dienstverlener in redelijkheid niet tot een keuze voor deze derde had kunnen komen.
 7. Indien dienstverlener bij de uitvoering van de overeenkomst een voor opdrachtgever kenbare vergissing maakt, is deze gehouden dienstverlener onmiddellijk daarvan in kennis te stellen. Indien hij nalaat deze vergissing bij dienstverlener te melden, is dienstverlener voor de door de vergissing veroorzaakte schade niet aansprakelijk, behoudens voor zover de schade ook zou zijn ontstaan wanneeropdrachtgever de vergissing aanstonds zou hebben gemeld.
 8. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door dienstverlener voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben. Het is derhalve een derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek en wordt jegens iedere derde om niet gemaakt. Opdrachtgever kan het beding niet herroepen.
 9. Voor zover door enige derde schade wordt geleden, welke schade uitstijgt boven de vergoedingsplicht van dienstverlener op grond van dit artikel, zal opdrachtgever dienstverlener daarvoor vrijwaren.
 10. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan dienstverlener onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met opzet of roekeloosheid zijnerzijds dan wel is veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van dienstverlener.

Artikel 24 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is in dit geval sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.
 3. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan opdrachtgever geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
 6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever heeft dienstverlener het recht, reeds geleverde zaken die onder eigendomsvoorbehoud van dienstverlener vallen, direct in te nemen. Opdrachtgever machtigt bij deze dienstverlener of de door hem aangewezen perso(o)n(en) om het gebouw of terrein te betreden waar de geleverde objecten zich bevinden, zonder dat hiervoor een gerechtelijk vonnis zal zijn vereist, zulks opdat dienstverlener zich weer in het bezit van de geleverde zaken zal kunnen stellen.

Artikel 25 Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens.
 4. Dienstverlener verkrijgt geen recht tot het intellectuele eigendom met betrekking tot de resultaten van de diensten.
 5. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de diensten, alsmede de resultaten daarvan, waaronder mede begrepen cursus-, studiedag-, individual learning center-materiaal, programma’s, ontwerpen, werkwijzen, adviezen, rapporten en andere geestesproducten van dienstverlener, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, tenzij deze diensten uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van dienstverlener. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is het voorafgaande van overeenkomstige toepassing.
 6. Dienstverlener verklaart dat naar zijn beste weten de diensten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan dienstverlener zo nodig de desbetreffende diensten vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

Artikel 26 Geheimhouding

 1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie betreft waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
  2. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;
  3. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken;
  4. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

 

Artikel 27 Garantie en voorwaarden aankoop software en hardware

 1. Op alle software en hardware, die namens opdrachtgever door dienstverlener zijn ingekocht, zijn de standaard fabrieksgaranties van toepassing.
 2. De software en/of hardware producten worden na akkoord en betaling van opdrachtgever door dienstverlener ingekocht. Voor eventuele retouren kunnen kosten worden doorbelast.
 3. Alle software en/of hardware aankopen worden namens opdrachtgever met derde partijen afgesloten, niet met dienstverlener zelf. Derhalve is dienstverlener geen partij in enig geschil betreffende software en/of hardware die door dienstverlener aangekocht is namens opdrachtgever. Derde partijen zijn in deze fabrikanten van hardware en/of een door de fabrikant gecertificeerd (reparatie)bedrijf.
 4. Facturatie van abonnementen, door dienstverlener afgesloten namens opdrachtgever, geschiedt per maand vooraf.

 

Artikel 28 Gebruik van audiovisuele apparatuur van opdrachtgever

Indien workshops en trainingen bij opdrachtgever op locatie plaatsvinden wordt de benodigde audiovisuele apparatuur door opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Dienstverlener behoudt zich het recht een nieuwe afspraak in te plannen indien op locatie blijkt dat deze apparatuur niet beschikbaar of defect is. Hiervoor kunnen kosten worden doorbelast.

 

Artikel 29 Privacyverklaring

Op iedere overeenkomst tussen partijen is de privacyverklaring van UIL365 B.V. van toepassing. De privacyverklaring is te lezen op de website van UIL365 B.V. www.uil365.nl

 

Artikel 30 Toepasselijk recht

 1. Op overeenkomsten, alsmede op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam met dien verstande dat dienstverlener het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen opdrachtgever aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.
 3. Indien één of meer van de artikelen van deze voorwaarden door een rechter buiten toepassing zullen worden verklaard blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een niet verbindend artikel te vervangen door een artikel dat wel verbindend is en dat zo min mogelijk afwijkt van het niet verbindende artikel.